[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thạch Đảo (2); Sơn Đông (8); Tân Châu; huyện Quảng Nhiêu; Phúc Sơn; Sơn Doanh (2); Lai Châu; Uy Hải; Nhật Chiêu; Lai Châu; Chiêu Viễn (2); Tảo Trang; Triêm Hóa; Yên Đài (4); Vinh Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–443129.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share