[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cam Túc (7); Thành An; Bạc Đầu (7); Hành Thủy (5); huyện Long Nghiêu (2); Vũ Ấp; Hà Nam; khu tự trị Mạnh Thôn; Diêm Sơn; Hình Đài; Khúc Chu; Yến Giao; Thanh Thủy.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443145.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share