[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hồ Bắc (8); Ma Thành; Vũ Hán (2); An Lục; Vũ Xương; Kinh Châu (2); huyện Hồng An; Nam Hồ; Hán Dương; Châu Chu; Thông Thành; Tương Dương; Tùng Tư (4); Đoàn Phong.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443149.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share