[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hải Diêm; Ninh Ba (2); Triết Giang (4); Đông Dương; Phụng Hóa; Tây Hồ; Lệ Thủy (2); Ôn Lĩnh (2); Lan Khê (2); Kim Hoa; Hàng Châu (4); Thủy Khang; Vũ Nghĩa; Văn Nghĩa; Dư Hàng.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/浙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443148.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share