[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Phủ Thuận (02); An Sơn (03); Huyện tự trị Mãn tộc Tụ Nham, An Sơn (07); Huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận (06); Ngân Châu, Thiết Lĩnh


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/辽宁大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442429.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share