[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

An Khang (03); Huyện Thạch Tuyền, An Khang; Huyện Ninh Thiểm, An Khang; Huyện Bạch Hà, An Khang (02); Bảo Kê (07); Quận Kim Khai, Bảo Kê; Quận Trần Thương, Bảo Kê; Huyện Miễn, Hán Trung (02); Du Lâm; Khương Đàm, Bảo Kê

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/陕西大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442432.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share