[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quảng Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sơn Đông (03); Nhũ Sơn, Uy Hải; Lai Châu, Yên Đài (12); Đoanh Doanh; Yên Đài; Văn Đăng, Uy Hải

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442449.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share