[MINH HUỆ 29-06-2021]

Tôi cảm thấy Sư phụ không chỉ là cứu lấy cái mạng này của tôi, điều quan trọng hơn nữa là còn giúp tôi cả thân lẫn tâm, cả tâm hồn của tôi đều được tịnh hóa. Trước kia tôi là một người vô cùng hiếu thắng nhưng sau khi tu luyện, thật sự tôi đã có thể buông bỏ rất nhiều thứ. Khi gặp vấn đề gì tôi cũng đều có thể nhẫn nại và khoan dung, có thể biết nghĩ cho người khác.

Một người được một người khác cứu đều nên phải chịu ơn một giọt báo ơn một dòng, huống hồ là sinh mệnh, sinh mệnh này của tôi là Sư phụ ban cho, là Đại Pháp ban cho, là 3 chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” ban cho tôi.

Tôi muốn nói với họ rằng, ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” quả thực vô cùng vô cùng tốt. Nếu tuân theo 3 chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” bản thân mỗi người đều có được sự cải biến hơn nữa xã hội của chúng ta cũng được cải biến.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@minhhue.net

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/29/427564.html

Đăng ngày 20-02-2022;

Share