Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số câu chuyện hồi ức về khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc Đại Lục.

Học viên ở Hồng Kông: Tôi đã tìm được mục đích của sinh mệnh

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông: Những hồi ức khó quên

Hồi ức trân quý khi tham gia khóa giảng Pháp của Sư tôn

Download

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Đăng ngày 12-2-2022

Share