[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại nông thôn ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hà Bắc (3); Sơn Đông; Cát Lâm (2); Sơn Đông (4); Bắc Kinh (3); Hồ Nam; Hắc Long Giang; Hà Bắc (7); Liêu Ninh (2); An Huy.

Điểm học Pháp ở Hà Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-26条–438422.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share