[MINH HUỆ 03-02-2022]

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trung Quốc; Cát Lâm (3); Sơn Đông (2); Tứ Xuyên; Hà Bắc (3); Chiết Giang; Vân Nam (2); Liêu Ninh; Thượng Hải.

Điểm học Pháp ở Sơn Đông (4); Giang Tô.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/大法小弟子恭祝师尊新年好-26条–438428.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share