[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tân Cương (01); Liêu Ninh (05); Hắc Long Giang (02); Sơn Đông (05); Hà Bắc (11); Cát Lâm (02); Sơn Tây (01); Quảng Đông (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-28条–438246.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share