[MINH HUỆ 01-02-2022] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các vùng nông thôn khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Linh Lung thuộc Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Sơn Hà thuộc Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Sơn Đông; Quận Hô Lan thuộc tỉnh Hắc Long Giang (3); Ba Trung thuộc tỉnh Tứ Xuyên (2); Thiên Tân (2); Huyện Lâm Tuyền thuộc Phụ Dương, tỉnh An Huy; Hắc Long Giang (4); Trung Quốc Đại Lục; Huyện Tân thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Triệu Đông thuộc Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang; Bảo Phong thuộc tỉnh Hà Nam; Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông; Thọ Quang thuộc Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.

Nhóm học Pháp: Khúc Chu thuộc tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-21条–437936.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share