[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp ngành giáo dục tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngành giáo dục Trung Quốc (03); Quảng Đông (01); Sơn Tây (01); Sơn Đông (02); Thanh Nguyên (01); Hồ Nam (02); Cát Lâm (01); Vân Nam (01); Tung Minh (01); Trùng Khánh (01); Hà Nam (01); Hà Bắc (01); Hắc Long Giang (01); Liêu Ninh (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-19条–438264.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share