[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp ngành giáo dục tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngành giáo dục Trung Quốc (02); Hà Bắc (07); Sơn Đông (03); Cát Lâm (01); Nội Mông Cổ (01); Tứ Xuyên (01); Liêu Ninh (02); Bắc Kinh (01); Hắc Long Giang (02); Thiên Tân (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-21条–438291.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share