[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Giai Mộc Tư (12); Tân Xã.

Điểm học Pháp ở: Giai Mộc Tư (6).

Nhóm giảng chân tướng ở Giai Mộc Tư.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/佳木斯大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438169.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share