[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cát Lâm (11); Hoa Điện; Giao Hà (2); Long Đàm (4).

Điểm học Pháp ở: Thư Lan; Giang Nam; Cao Tân; Phong Mãn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/吉林市大法弟子恭祝师尊新年好-22条–438174.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share