[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tần Hoàng Đảo (18); huyện Thanh Long.

Điểm học Pháp ở: Tần Hoàng Đảo; tân khu Bắc Đới Hà (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/秦皇岛大法弟子恭祝师尊新年好-22条–438212.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share