[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (5); A Thành (10); Hương Phường (2); Song Thành (2).

Điểm học Pháp ở: Hương Phường.

Nhóm giảng chân tướng ở Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-21条–437945.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share