[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc (3); Thương Châu, Hà Gian (3); Hàm Đan (4); Thương Châu (2); Đông Quang, Thương Châu; Thừa Đức; Ngô Kiều, Thương Châu (2); Hình Đài (2); Nam Hòa, Hình Đài.

Nhóm học Pháp ở: Hàm Đan; Hàm Đan, Hàm Sơn; Thương Châu, Hà Gian; Hành Thủy, Thâm Châu (2); Nam Bì, Thương Châu; Tùng Đài, Hàm Đan; Thừa Đức; Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-28条–436239.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share