[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục (7); Chiết Giang (3); nền tảng RTC ở Đại Lục (2); Tào Phi Điện; nhóm học Pháp ở Đại Lục (2); nhóm học Pháp ở Hạp Sơn; Trung Giang; Sơn Tây (2); Trùng Khánh (2); Liêu Ninh; Côn Minh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-28条–436282.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share