[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Tần Hoàng Đảo, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Tần Hoàng Đảo (23).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/秦皇岛大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436119.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share