[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông (9); Bắc Kinh (2); Liêu Ninh (6); An Huy; Cát Lâm (4); Hắc Long Giang (3); Hà Bắc (8); Thiểm Tây; Cam Túc; Sơn Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-36条–436283.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share