[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hồ Lô Đảo, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Hồ Lô Đảo (21).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/葫芦岛大法弟子恭祝师尊新年好-21条–436120.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share