[MINH HUỆ 29-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hà Bắc; Vĩnh Niên, Hàm Đan (03); Thâm Châu; Hành Thủy (04); Huyện Long Hóa, Thừa Đức (02); Huyện Tảo Cường, Hành Thủy; Hàm Đan (02); Thương Châu; Huyện Khúc Chu, Hàm Đan (03); Huyện Cự Lộc, Hình Đài; Huyện Phụ Thành, Hành Thủy; Bình Sơn; Hành Thủy


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/河北大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435585.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share