[MINH HUỆ 21-11-2021] Các học viên Đại Pháp và người nhà của học viên, có sức khỏe tốt, biết hát hoặc có đam mê ca hát mời gửi hồ sơ gồm video thử giọng, sơ yếu lý lịch (CV), và ảnh chụp toàn thân tới các địa chỉ email bên dưới.

Đối tượng dự tuyển: Nam, nữ trong độ tuổi 16-50.

Hạn nộp: Ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Hồ sơ dự tuyển cần kèm theo giới thiệu của người phụ trách của Phật Học hội địa phương hoặc hạng mục Đại Pháp, hoặc đệ tử Đại Pháp lâu năm.

Địa chỉ email nhận hồ sơ:

  • submissions:auditions@shenyunperformingarts.org
  • admission@feitianacademy.org

Xin thông báo!

Văn phòng Shen Yun

Ngày 21 tháng 11 năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/21/433880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/23/196696.html

Đăng ngày 25-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share