[MINH HUỆ 18-10-2012] Hệ thống máy tính và mạng lưới mà Học viện Nghệ thuật Phi Thiên và Đại học Phi Thiên dùng để nhận và lưu trữ thông tin báo danh đã bị hacker xấu đột nhập, và tất cả thông tin về báo danh, bao gồm dữ liệu chuyển từ hộp thư của Ban biên tập Minh Huệ, được tin là đã rơi vào tay tà ác. Chúng tôi đề nghị những người liên quan ở Trung Quốc Đại Lục chú ý khẩn cấp như sau:

1. Tăng cường học Pháp và phát chính niệm, lấy chính niệm mạnh mẽ để thanh lý bản thân và trường không gian liên quan.

2. Dùng chính niệm xét vấn đề. Cho dù bên chịu ảnh hưởng là người tu luyện Đại Pháp hay ai đó báo danh cho con hoặc người thân vì để thi tuyển vào viện cao học hay đoàn nghệ thuật hải ngoại, quyền lợi công dân hợp pháp của họ nên được bảo vệ.

3. Chú ý các cảnh báo an toàn cần thiết và đừng để tà ác dễ dàng tạo ra bức hại.

4. Hệ thống máy tính của Phi Thiên đã được phục hồi.

Học viện Nghệ thuật Phi Thiên và Đại học Phi Thiên

Ngày 18 tháng 10 năm 2012


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/18/紧急通知-264198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/19/135954.html

Đăng ngày 23-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share