[MINH HUỆ 26-04-2020] Xin khuyến nghị những ứng viên muốn nộp đơn trong tháng 5 này gửi hồ sơ trực tuyến càng sớm càng tốt. Lưu ý, hồ sơ cho chương trình âm nhạc yêu cầu có một video thử giọng. Vui lòng tham khảo các thông báo ban đầu đăng trên Minh Huệ Net ngày 27 tháng 1 năm 2020 để biết các yêu cầu cụ thể.

Đại học Phi Thiên và Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Ngày 26 tháng 4 năm 2020

Yêu cầu ứng tuyển

Thông báo chiêu sinh lớp vũ đạo tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Thông báo chiêu sinh Chương trình Âm nhạc của Học viện Nghệ thuật Phi Thiên và Khoa Âm nhạc, Đại học Phi Thiên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184238.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share