[MINH HUỆ 08-09-2012] Vòng chiêu sinh này đặc biệt chuẩn bị tài năng cho Đoàn Nghệ thuật Thần Vận. Những ai quan tâm có thể gửi đơn và cần lưu ý các yêu cầu sau đây:

Ngày 08 tháng 09 năm 2012

Học viện Nghệ thuật Phi Thiên và hệ Âm nhạc của Đại học Phi Thiên đang chiêu sinh cho tới khi các chương trình hoàn tất.

Yêu cầu

  • Kỹ năng âm nhạc chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp (nghiệp dư nên ở bậc 8-9 hoặc cao hơn)
  • Thể chất tốt
  • Độ tuổi từ trung học đến đại học

Chúng tôi đang tìm kiếm các nghệ sĩ thành thạo những nhạc cụ sau: violin, viola, cello, base cello, sáo, kèn clarinet, kèn oboe, kèn bassoon, kèn trumpet, kèn Pháp và kèn trombone.

Các học viên Pháp Luân Công và con cái họ sẽ được xem xét đầu tiên, tiếp theo là những người có khả năng sẽ trở thành học viên Pháp Luân Công.

Đơn đăng ký xin kèm những thông tin sau:

1. Tên họ đầy đủ, giới tính, ngày sinh, địa chỉ nhà, địa chỉ email và một số điện thoại

2. Lý lịch hay C.V.

3. Ảnh chụp gần đây (trong vòng 3 tháng); toàn thân, mặt trước, độ phân giải ít nhất 800×600 pixels

4. Audio hay video thu âm biểu diễn

5. Xin cung cấp tất cả tài liệu trên trong một gói đơn đăng ký. Những ai không thể cung cấp tất cả tài liệu được yêu cầu trong đơn sẽ không được xét tuyển.

Điện thoại liên lạc: 845-467-8102

Email gửi đơn từ ngoài Trung Quốc: admission@feitianacademy.org

Email gửi đơn từ Trung Quốc: feitian@minghui.org

 

Học viện Nghệ thuật Phi Thiên (FTAA)

Đại học Phi Thiên (FTC)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/8/飞天艺术学院及飞天大学音乐系招生通知-262571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/12/135388.html

Đăng ngày 19-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share