[MINH HUỆ 14-06-2021]

Tôi đã minh bạch về giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà cha mẹ mình luôn kiên tín và đã có thể thực hành nó trong cuộc sống. Thiện là một chủng đặc tính dung hợp với tự nhiên. Nó sẽ không vì hoàn cảnh ác liệt mà biến chất. Tôi nghĩ Thiện ở trong thâm tâm chúng tôi sẽ không bị cải biến.

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/426962.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share