[MINH HUỆ 02-08-2021]

Một hôm anh ấy nói với tôi rằng có một cuốn sách, cuốn sách này có nội hàm vô cùng thâm sâu. Đây là một cuốn sách tu luyện của phương Đông, nhưng đối với John, một người lên lên ở xã hội phương Tây, việc tiếp thu nó không có bất kỳ trở ngại nào. Điều khiến tôi chú ý nhất về Pháp Luân Công chính là nguyên tắc căn bản Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi thật sự như được tái sinh từ trong Pháp này. Tôi muốn trở thành một người tốt hơn.

Khi tôi quay đầu nhìn lại, trong tâm tôi thực sự tràn đầy cảm kích, không chỉ bởi vì đắc được Pháp và có thể bước vào tu luyện Đại Pháp, mà còn cảm thấy tôi đang thực hiện sứ mệnh của mình khi đến thế giới này, đề cao bản thân và thực hành theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/2/429022.html

Đăng ngày 09-10-2021;

Share