[MINH HUỆ 25-01-2021]

Những người tin Thần đều biết rõ ôn dịch ở nhân gian về bản chất là nhân quả báo ứng do Thần an bài căn cứ vào việc làm thiện ác của nhân loại. Bởi vì người ta tin rằng Ôn Thần phát tán ôn dịch dựa trên việc làm thiện ác ở chốn nhân gian, cho nên, mới có câu nói là “ôn dịch có mắt”.

Con người còn nhận ra rằng khi đạo đức nhân loại tuột dốc đến một mức độ nhất định thì Trời sẽ giáng tai họa để cảnh báo con người nên biết dừng bước, không nên tiếp tục để đạo đức xuống dốc.

Trong một số ghi chép về đại ôn dịch những người trong tâm vẫn còn thiện niệm và đạo đức cao thượng được bình an vô sự, ngược lại những kẻ không còn lương tâm và đạo đức bại hoại đều sẽ nhận phải sự trừng phạt tương ứng. Đúng như điều mà cổ nhân nói: “Người hành thiện trời ban phúc báo, kẻ hành ác trời giáng tai ương”.

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.youtube.com/watch?v=BB2IB4XbKXg

Đăng ngày 02-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share