[MINH HUỆ 11-03-2021]

Có thể thấy “Trời làm dịch bệnh”, nên mới lan truyền diện rộng. Từ trường hợp những năm cuối thời Đông Hán, cũng như thời nhà Minh, chúng ta thấy nó có quan hệ mật thiết với việc đạo đức xã hội trượt dốc trên diện rộng

Chúng ta nhìn từ góc độ lịch sử và hiện thực, điều này khiến chúng ta không thể không suy nghĩ lại, dịch bệnh này xảy ra không chỉ là một con virus đơn thuần hay là một vấn đề y học đơn thuần. Nó có mối quan hệ tương quan với tinh thần của con người, với đạo đức và lương tri của xã hội

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.youtube.com/watch?v=dBBZ3mVcAZ4

Đăng ngày 07-10-2021;

Share