[MINH HUỆ 12-07-2021]

Khải Minh vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, anh nói: “Sư tôn đã ban cho con cuộc đời mới. Ngài đã vớt con ra khỏi đầm lầy của suy đồi đạo đức. Ngài đã dạy con đạo lý làm người. Bắt đầu từ làm một người tốt, và phải làm một người tốt hơn nữa. Sự từ bi của Sư phụ đã giúp con minh bạch đời này mình sống vì điều gì, giúp con nhìn thấu cõi nhân sinh hỗn tạp này, để con không còn lạc lối, mê mờ nữa…”

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@minhhue.net


Bản tiếng Hán: https://www.youtube.com/watch?v=2_HGlnWqivQ

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share