[MINH HUỆ 20-01-2021]

“Danh lợi thoảng qua như mây khói, đến rồi đi chỉ hai bàn tay không“. Nhân sinh rốt cuộc truy cầu điều gì? Chính là lịch sử của sinh mệnh không uổng phí, tương lai của sinh mệnh vĩnh viễn được bảo đảm.

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@minhhue.net


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/今日慧闻视频-人生到底图个啥-418803.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share