[MINH HUỆ 14-4-2021]

Trải nghiệm sinh tử tương tự như của ông Phan cũng đã xảy ra với nhiều người. Lúc lâm nguy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể chuyển nguy thành an. Đây là một trải nghiệm thần kỳ, kể ra mọi người thường sẽ không tin, sao có thể như vậy?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/三分钟视频-生死时刻五个字救了他的命-423364.html

Đăng ngày 26-08-2021

Share