[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp ở các địa khu sau thuộc Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Cát Lâm, Nam Sung, Tứ Xuyên, tộc tự trị ở Quảng Tây, Đan Đông, Phủ Thuận, Cáp Nhĩ Tân, Thiểm Tây, Hà Nam, Thiên Tân, Đại Liên, Hắc Long Giang, Phủ Thuận, Yên Đài, Thanh Đảo, Trường Xuân, Thái Nguyên, Tần Hoàng Đảo.


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-31条–431712.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share