Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2021] Mẹ tôi và tôi là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù mẹ tôi đang làm ba việc nhưng bà lại không muốn chịu đựng một chút thống khổ hay khó chịu nào. Bà thường không kiên trì ngồi đả tọa đủ một giờ dù bà có khả năng làm được vậy. Vì trạng thái tu luyện của bà không vững chắc, nên trông bà già hơn so với tuổi thật của mình. Có lúc người ta còn tưởng mẹ tôi đã gần 90 tuổi.

Đôi khi tâm oán hận và tâm tật đố của mẹ tôi biểu hiện xuất lai. Trong khi ngồi đả tọa, thay vì phải hướng nội tìm ở bản thân để đề cao tâm tính, thì bà lại nghĩ về những mối hiềm khích trước đây. Bà thường đổ lỗi cho người khác vì những sai lầm của bà.

Một hôm, chúng tôi đọc được một bài chia về tâm oán hận và sau đó nói về thể ngộ của bản thân. Bà nhận thức được mình đang nuôi dưỡng tâm oán hận và tâm tật đố. Bà bắt đầu quan tâm đến việc học thuộc Pháp của Sư phụ và nhờ tôi hướng dẫn bà.

Khi tôi đề nghị bà học thuộc bài “Cảnh giới” và những Kinh văn khác của Sư phụ, bà đồng ý đọc nhưng không phải học thuộc.

“Những gì mẹ vừa nói không phải là suy nghĩ chân chính xuất phát từ chủ nguyên thần của mẹ, đó là do nghiệp lực tư tưởng phản ánh ra”, tôi nói. “Lý do là nghiệp tư tưởng sợ Pháp sẽ tiêu trừ nó, nên nó mới khiến mẹ nói ra những lời như vậy”.

Khuôn mặt mẹ tôi sáng lên.

Tôi khích lệ bà học thuộc Pháp, khởi đầu với bài “Cảnh giới”. Bà xem qua và đồng ý làm thử.

Bà mất vài ngày để học thuộc bài Pháp này. Nhưng sau đó, trạng thái tu luyện của bà đã có bước tiến vượt bậc. Bà nói rằng tâm của bà đã được tẩy tịnh sau khi đọc những Kinh văn mà tôi gợi ý. Bà đã cố gắng nhẫn chịu cơn đau trong vài phút cuối cùng của bài luyện tĩnh công buổi sáng, và tự nhắc nhở bản thân phải “cố nhẫn” và “lấy khổ làm vui”. (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mẹ tôi cũng nói rằng bà sẽ học thuộc nhiều Kinh văn hơn, dùng Pháp để đối chiếu bản thân và trừ bỏ tâm oán hận và tâm tật đố.

Tôi rất mừng trước sự đề cao của mẹ. Việc học thuộc Pháp thực sự có uy lực to lớn. Mẹ tôi dù đã tu luyện được nhiều năm nhưng vẫn chưa tu khứ được tâm oán hận. Vậy mà chỉ sau vài ngày, trạng thái tu luyện hiện tại của bà đã có bước chuyển biến căn bản.

Với những người học viên nào còn cảm thấy khó tu bỏ tâm oán hận, thì có lẽ việc học thuộc bài “Cảnh giới” sẽ rất có ích.

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê”. (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193616.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share