[MINH HUỆ 17-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và cũng là kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra công chúng. Các thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố ở tỉnh Alberta, Canada, đã gửi thư và tuyên bố để chúc mừng dịp kỷ niệm này.

Ủy viên Hội đồng thành phố: Chân-Thiện-Nhẫn là điều trọng yếu của xã hội dân chủ chúng ta

77280037283a97e34925928f4c54e8ab.jpg

Ông Jeromy Farkas, Ủy viên Hội đồng Thành phố Calgary

e1cd586d4281715cc02f62d1c243e4ec.jpg

Bức thư từ Ủy viên Hội đồng Thành phố Jeromy Farkas

Ông Jeromy Farkas, Ủy viên Hội đồng thành phố Calgary, đã tuyên bố trong bức thư của mình, “Thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã gây được tiếng vang lớn ở Calgary và trên khắp Canada. Tôi khen ngợi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Calgary vì đã chia sẻ môn tu luyện này với người dân Canada. Những giá trị này là điều trọng yếu của xã hội dân chủ chúng ta.”

25ee0d3256b3d605d6be17b070fb1322.jpg

Ông Gian-Carlo Carra, Ủy viên Hội đồng Thành phố Calgary

b37fadb31d204942346f08972736b57c.jpg

Bức thư từ Ủy viên Hội đồng Thành phố Gian-Carlo Carra

Thị trưởng thành phố Cold Lake tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

ac9b04f6e35d89f396f8ab00ebb56ca4.jpg

Thị trưởng Craig Copeland của Thành phố Cold Lake

9485a6c2d98f21ae88fc0cab53fc50b3.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Thành phố Cold Lake

Thị trưởng Craig Copeland của thành phố Cold Lake đã ra một tuyên bố, trong đó có viết “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện và thiền định thượng thừa cổ xưa về tâm trí, thân thể và tinh thần dựa trên nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý này và tích hợp chúng vào cuộc sống hàng ngày của họ, nhằm cố gắng trở thành người tốt hơn nữa trong tất cả các môi trường và hoàn cảnh sống khác nhau.

“Kể từ khi được truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho hàng chục triệu người tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

“Pháp Luân Đại Pháp vượt khỏi các rào cản về văn hóa và chủng tộc để góp phần tạo nên một xã hội hòa bình, bao dung và giàu lòng nhân ái hơn.”

ef28f508dc07613171334d981c50c02b.jpg

Thị trưởng John Stewart của Thành phố Beaumont

0746fdb6b8cc6c1aca498036e987c093.jpg

Bức thư từ Thị trưởng John Stewart

0a7f2c963e488284c2fb907b7b1dc19d.jpg

Thị trưởng Stuart Houston của Thành phố Spruce Grove

a132d9d1c6f4a31a0d298706d122cbfa.jpg

Bức thư từ Thị trưởng Stuart Houston

f75bba803a24ccdd9a3c15944f156f4b.jpg

Thị trưởng Jackie Clayton của Thành phố Grande Prairie

50851dbd3a387e56a4a5a9c566542d73.jpg

Bức thư từ Thị trưởng Jackie Clayton

a7fb7c69c9e694de91623d4bbb2dd849.jpg

Thị trưởng Ray Ralph của Thị trấn Devon

dd1af34d553c1f52b9d7e7dbffeecc01.jpg

Bức thư từ Thị trưởng Ray Ralph

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Hàng triệu người đã tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng – và trải nghiệm sự đề cao về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193198.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share