Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức ba cư dân tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc có tiêu đề: Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ.

Chương trình phát thanh số 499: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 06/01/2021

Download


Đăng ngày 06-01-2021

Share