Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2020] Chỉ mười phút sau khi tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, một ý niệm xuất hiện trong tư tưởng bảo tôi đi lấy một cốc nước. Lúc trước có thể tôi sẽ làm như vậy nhưng tôi đã không làm điều đó bởi tôi không khát.

Tôi nhận ra rằng tôi nên loại bỏ những suy nghĩ không xuất phát từ chủ ý thức của mình.

Khi tôi tiếp tục học thuộc Pháp, một ý niệm khác lại nổi lên: “Hãy tìm thứ gì đó để ăn”. Tôi lập tức nhận ra đây là can nhiễu và loại bỏ nó.

Một vài ý niệm tương tự như vậy đã nổi lên trong suốt quá trình tôi học thuộc. Nhưng tôi có thể loại bỏ nó mà không hề do dự. Tôi càng duy trì việc học thuộc Pháp thì các tư tưởng đó xuất hiện cũng ngày càng ít đi.

Nhưng sau đó, một suy nghĩ hoàn toàn khác nổi lên nói rằng tôi nên gọi điện hỏi thăm người bạn cùng trường, cô ấy bị gãy mắt cá chân vài ngày trước.

Tôi nhận ra điều đó là bất chân, bởi tôi làm vậy là vì cô ấy là vợ của ông chủ chồng tôi. Nó là một trong những biểu hiện của văn hóa đảng – xu nịnh giả dối. Tôi nhanh chóng phát chính niệm loại bỏ nhân tố văn hóa đảng khỏi bản thân mình.

Ở Trung Quốc, dưới ảnh hưởng của văn hóa đảng, việc khen ngợi mọi người trong ban quản lý cấp trên là điều thường thấy. Tôi không thích làm điều này ngay cả trước khi tu luyện Đại Pháp. Mặc dù nhận biết được điều đó nhưng suy nghĩ này vẫn xuất hiện trong tư tưởng của tôi.

Sau đó, tôi ngộ ra rằng lời nói và cách hành xử của tôi đã chịu sự ảnh hưởng của văn hóa đảng mặc dù tôi không thích xu nịnh mọi người. Trong những năm gần đây, khi tôi nói những lời thuận tai với người khác, nó đã gây nên những tác động tiêu cực. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang giúp tôi ngộ ra điều này.

Tại sao tôi lại bị can nhiễu trong khi học thuộc Pháp?

Sư phụ giảng:

“Chư vị ở nơi xã hội người thường, ở trong mâu thuẫn giữa người với người, chỉ vì lợi ích cá nhân, thất tình lục dục cũng như các chủng chấp trước dục vọng, chư vị đấu tranh với người ta, những thứ ấy chư vị chưa vứt bỏ được, chưa có thể coi nhẹ chúng được, vậy mà chư vị muốn tĩnh lại ngay, nói sao dễ vậy?” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng điều này là do chấp trước của tôi và là can nhiễu của cựu thế lực. Tôi cần phải tu luyện tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/5/411355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/26/188445.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share