Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Áo, Mỹ và Canada. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại thành phố Thương Châu, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề: Mẹ già 90 tuổi của tôi mọc răng mới.

Chương trình phát thanh số 457: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 30/9/2020

Download


Đăng ngày 30-9-2020

Share