Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore, Đài Loan, Đức và Mỹ. Tiếp đó là Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc có tiêu đề: Học viên mới: Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khi tôi đang tuyệt vọng nhất.

Chương trình phát thanh số 463: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 14/10/2020

Download


Đăng ngày 14-10-2020

Share