[MINH HUỆ 14-10-2020] Video ngắn dưới đây do các học viên Pháp Luân Công phương Tây tình nguyện thực hiện để giới thiệu môn tu luyện tới người phương Tây.

Pháp Luân Công là môn tu luyện cả tâm lẫn thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, được thực hành tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, mà người học thuộc mọi thành phần xã hội, văn hóa, và dân tộc. Hàng triệu người đã thu được lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công, có được hạnh phúc và trạng thái khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Pháp Luân Công hoan nghênh tất cả mọi người và được các tình nguyện viên hướng dẫn miễn phí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/17/413910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/14/187820.html

Đăng ngày 25-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share