[MINH HUỆ 16-9-2019]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/真相短视频-前奥运名将黄晓敏的“退党声明”-388899.html

Đăng ngày 6-9-2020

Share