[MINH HUỆ 28-09-2020] Dưới đây là video giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, do Hãng phim Tân Thế Kỷ (New Century Films) thực hiện.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện mà hàng triệu người trên thế giới đã xem là một phần cuộc sống của họ. Bắt nguồn từ truyền thống Phật gia, môn tu luyện này bao gồm hai phần chính: đề cao bản thân thông qua việc học các bài giảng (học Pháp), và các bài tập nhẹ nhàng và thiền định.

Niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp giúp người học có thể thăng hoa tinh thần thông qua việc nghiêm túc tu luyện. Các bài giảng của pháp môn hướng người học buông bỏ những thói quen và lối sống không lành mạnh khi cố gắng điều chỉnh lối sống theo đặc tính căn bản của vũ trụ: Chân-Thiện-Nhẫn.

Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường thấy rằng môn tu luyện này mang lại những thay đổi lớn trong cuộc sống. Nhiều người đã trải nghiệm được những lợi ích to lớn về sức khỏe cũng như nguồn năng lượng mới, tinh thần minh mẫn, và giải tỏa căng thẳng. Quan trọng hơn, nhiều người cảm thấy nhờ Pháp Luân Đại Pháp, họ đã tìm thấy ý nghĩa nhân sinh và một con đường tu luyện vô cùng quý giá.

 

Download Mp4


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/28/412364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/29/186991.html

Share