Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 18-10-2020] Trong khi nhiều học viên đang bận rộn với việc giảng chân tướng và cứu người thì một số người lại chấp trước mạnh mẽ vào ý niệm cho rằng đợt bùng phát đại dịch thứ hai sẽ xảy ra vào mùa đông năm nay. Khi bị dẫn động bởi chấp trước người thường, họ thậm chí còn đưa ra nhiều dự đoán. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta chấp trước vào những thay đổi mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra—hành vi không đúng đắn của chúng ta sẽ gây ra nhiều tổn thất không cần thiết. Tại sao chúng ta lại bị can nhiễu và chấp trước như vậy? Chẳng phải đó là vì quan niệm người thường hay sao?

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta chỉ cần chiểu theo Sư phụ và làm tốt ba việc. Chúng ta không cần phải lo lắng liệu một dịch bệnh ghê gớm hơn sẽ tới hay nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Sư phụ bảo chúng ta đi cứu người thì chúng ta chỉ nên tập trung vào việc đó.

Chỉ Sư phụ mới biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao—còn chúng ta thì không. Sư phụ đã nói Ngài đang nắm giữ sinh mệnh của hết thảy chúng sinh; Sư phụ đang nắm chắc mọi việc. Chúng ta không cần bận tâm về những điều sai trái con người đã làm mà có thể khiến họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chúng ta chỉ cần quản thời gian của mình và đảm bảo chúng ta đang làm tròn trách nhiệm của bản thân. Chúng ta cần phải làm tốt những việc chúng ta cần làm, và cứu càng nhiều người càng tốt.

Hỡi các đồng tu, tất cả chúng ta hãy tống khứ mọi chấp trước con người, hãy thôi tập trung vào đại dịch. Thay vào đó, chúng ta hãy đảm bảo chúng ta đang làm tốt ba việc.

Xin từ bi chỉ ra nếu thể ngộ của tôi có điểm chưa hợp lý. Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/18413883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/20/187898.html

Đăng ngày 23-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share