Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Arizona

[MINH HUỆ 19-08-2020] Hôm 11 tháng 8 năm 2020, Hội đồng Lập pháp của quận Somerset ở Arizona đã ban hành một Tuyên bố về Pháp Luân Đại Pháp nhằm công nhận 21 năm kháng nghị ôn hòa chống lại cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tải bản pdf của Tuyên bố.

08f5b2fec7819d0c2c5a31426209ae39.jpg

Các học viên ở quận Somerset luyện công tập thể

Tuyên bố viết:

XÉT THẤY, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện ôn hòa bắt nguồn từ Văn hóa Trung Quốc. Pháp môn này bao gồm thiền định, năm bài tập nhẹ nhàng và một triết lý tập trung vào giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, được các học viên áp dụng làm chỉ dẫn cho họ trong cuộc sống hàng ngày; và

XÉT THẤY, Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 bởi Đại sư Lý Hồng Chí, người được khoảng 30 giáo sư và quan chức chính phủ trên thế giới đề cử cho Giải Nobel Hòa bình để ghi nhận công lao giảng dạy và sức mạnh cải biến của những lời giảng của Ông; và

XÉT THẤY, hơn một trăm triệu người trên toàn thế giới đã trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc và vị tha hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

XÉT THẤY, vào ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại thành phố Đài Bắc và tổ chức một số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

DO ĐÓ, NAY, Hội đồng Lập pháp Quận Somerset TUYÊN BỐ: công nhận việc kỷ niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cùng với nhiều Nhóm Nhân quyền chống lại cuộc bức hại phi pháp đối với Pháp Luân Đại Pháp, và khuyến khích tất cả cư dân trong quận tìm hiểu thêm về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện được nhiều người công nhận có thể có tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống của chúng ta.

Shanel Robinson, Chủ tịch Hội đồng

Sara Sooy, phó Chủ tịch Hội đồng

Brian D. Levine, Ủy viên

Brian G. Gallagher, Ủy viên

Malonie Marano, Ủy viên


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/19/410690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/22/186447.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share