Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2020] Bà Nhâm Huệ Bình và con gái ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, đều bị kết án bốn năm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, bà Nhâm Huệ Bình bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Tối hôm đó, tám công an đã lục soát nhà bà và bắt giữ con gái bà là cô Trương Kháng, với lý do chiếc máy in mà bà Nhâm sử dụng là của cô Trương.

Hai mẹ con bà Nhâm bị bắt đã khiến chồng bà Nhâm phải chật vật khi một mình vừa chăm sóc cho cha mẹ già vừa chăm sóc cháu ngoại (con của cô Trương).

Ngày 9 tháng 6 năm 2020, sau hơn sáu tháng bị giam trong trại tạm giam Quận Hồng Tháp, bà Nhâm và cô Trương đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Giang Xuyên.

Ngày 20 tháng 6, thẩm phán tuyên phán quyết, nhưng đến ngày 29 tháng 7, luật sư của cô Trương mới được thông báo.

Cô Trương từng dạy tiếng Trung tại một trường trung học. Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, trường học đã sa thải cô vào năm 2016. Mặc dù cô đã nộp đơn khiếu nại lên phòng nhân sự địa phương, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/3/409954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/11/186295.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share