Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2020] Khi tôi đọc các bài viết đăng tải trên website Minh Huệ, dù cho đó là một bài viết phơi bày cuộc bức hại hay bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, tôi đều cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của tác giả. Với thể ngộ về Pháp ở tầng thứ của mình, tôi cố gắng tìm ra những bài học chính diện từ những trải nghiệm của các học viên khác.

Một vài học viên nói về việc đột nhiên xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng. Mặc dù với đức tin kiên định vào Đại Pháp, họ đã vượt qua thử thách nhưng khi họ hướng nội, họ phát hiện ra rằng tình huống vượt quan sinh tử xuất hiện là do họ đã nuông chiều bản thân khi xem những phim ảnh và chương trình TV của người thường cũng như mạng xã hội. Họ tự khiến bản thân phải gánh chịu khổ nạn do những truy cầu của mình, đồng thời còn tự chiêu mời vô số khổ nạn.

Được Sư phụ chăm sóc và bảo hộ, cuối cùng họ cũng vượt qua được. Nhưng việc này đối với đề cao tâm tính của họ đâu có bao nhiêu lợi ích?

Tâm cầu an nhàn là một chấp trước mà người tu luyện phải vứt bỏ. Khi một người có tâm chấp trước này, cựu thế lực sẽ tóm chặt lấy và tăng cường chấp trước. Chúng khiến học viên cảm thấy tu luyện quá khó khăn, phóng đại áp lực của cuộc bức hại trong tư tưởng của học viên, v.v.. Học viên ấy sẽ bị quá tập trung vào điều này đến mức họ không thể cầm sách Đại Pháp để đọc và nghĩ rằng cuộc sống người thường thật thoải mái. Một số cảm thấy tinh thần sa sút hoặc vô vọng. Loại tâm lý này có thể mang đến quan sinh tử hoặc các hình thức bức hại.

Một số học viên không thể vứt bỏ tâm oán hận, tranh đấu, hiển thị hoặc sợ hãi. Ở không gian này những chấp trước ấy có thể mang đến cho người tu luyện đủ các chủng loại rắc rối như cảnh sát sách nhiễu hoặc bức hại. Nếu chúng ta có thể vứt bỏ tất cả những quan niệm và hiểu biết của người thường và nhìn thế giới một cách thanh tỉnh dựa trên Pháp, chúng ta sẽ cảm thấy người thường hiện tại đáng thương như thế nào!

Thông qua thiên mục, gần đây tôi nhìn thấy một con quỷ đang bao phủ người thường bằng những đường ống mảnh và nó đang đổ những quan niệm và hành vi hiện đại xấu xa vào tư tưởng của con người, trong khi thu thập tinh hoa của họ.

Ở không gian này, không phải người thường đang bị nghiện mạng xã hội sao? Con người đang trong mê muội và vô tri mà làm tổn thương lẫn nhau. Một số đã bị cựu thế lực thao túng để bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Chịu khổ đối với người thường là việc xấu nhưng đối với người tu luyện lại là cơ hội vô cùng đáng quý. Chúng ta đang tu luyện giữa người thường chứ không phải trong hang động như những tăng nhân khổ hạnh. Khi chúng ta có thể vứt bỏ các chấp trước, trạng thái tu luyện của chúng ta sẽ vượt trên trạng thái của người thường và chúng ta sẽ có phúc phận lớn.

Trong khi luyện tĩnh công, một người có thể cảm thấy mỹ diệu dễ chịu, giống như ngồi trong vỏ trứng gà. Khi một người có thể buông bỏ niệm sinh tử, cái chết sẽ rời xa họ. Cũng một đạo lý ấy, một người có thể cảm nhận được sự mỹ diệu của tu luyện chỉ khi trong tư tưởng của họ không có niệm thấy khổ.

Đây là trạng thái chúng ta sẽ trải qua khi vứt bỏ các tâm chấp trước. Chúng ta không thể đạt được điều này thông qua truy cầu. Một số học viên đã viết trong bài chia sẻ rằng họ không cảm thấy đau chút nào khi ngồi đả tọa và họ lo lắng liệu nó có ảnh hưởng đến việc tiếp tục đột phá tầng thứ của họ hay không. Nhiều khổ nạn mà chúng ta trải qua là do những chấp trước mà chúng ta còn đang ôm giữ. Mà những khổ nạn do truy cầu mà đến đối với việc chân chính đề cao tâm tính của chúng ta có bao nhiêu lợi ích đâu?

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/408022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185788.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share